Tyto stránky jsou generované generátorem Jekyll a slouží jako dokumentační báze uživatele Heron. Na rozdíl od hlavních stránek jsou zde články méně upravené, méně jazykově opravované a celkově rozvrkočené.

Toto mi umožňuje je publikovat mnohem dříve a mnohem rychleji, než bych je byl schopen zpracovat ve WordPressu, kde bůh ví proč udržuju určitou štábní kulturu.