V tomto článku si na příkladu Gitlabu ukážeme, jak se zálohují systémy, které vyžadují spuštění nějakého skriptu před zálohou samotnou. V tomto případě se bude jednat o Rake skript pro zálohování Gitlab-CE. Tento článek předpokládá funkční instalaci Baculy.

Jak zálohovat

Gitlab-CE má na zálohu speciální rake skript, který v adresáři /var/opt/gitlab/backups vytvoří archiv se zálohou. Tuto zálohu musíme dostat do Baculy. Současně také nechceme, aby se v tomto adresáři hromadily zálohy a ubíraly tak místo na disku.

Musíme tedy vyřešit několik problémů:

 • Spustit konkrétní skript před pořízením zálohy
 • Zálohovat soubory
 • Promazat staré soubory se zálohou

Začneme s tím posledním, protože na to má Gitlab přímo konfigurační volbu. V souboru /etc/gitlab/gitlab.rb:

gitlab_rails['backup_keep_time'] = 604800

A přenastavíme gitlab:

gitlab-ctl reconfigure

Čas je uveden v sekundách. Já mám nastaveno, aby se zálohy na disku gitlabu udržovaly jeden týden.

Staré soubory se zálohou maže rake skript pro pořízení zálohy a maže je až po doběhnutí zálohy.

Teď nám zbývá vytvořit FileSet a Job pro zálohování.

FileSet

FileSet {
 Name = "GitLabFileSet"

 Include {
  File = "/etc"
  File = "/var/opt/gitlab/backups"

  Options {
   signature = SHA1
  }
 }
}

Potřebujeme určitě zálohovat /etc, protože ten není součástí zálohy gitlabu a obsahuje jeho konfiguraci (tj doménu, ssl klíče, časová zóna apod.). Dále zálohujeme adresář se zálohou gitlabu, tedy /var/opt/gitlab/backups.

Nastavovat kompresi není nutné, záloha gitlabu již komprimovaná je.

Job

V jobu, kromě již známých věcí jako Client apod., musíme definovat také skript, který se bude volat před zálohou souborů. K tomu slouží direktiva ClientRunBeforeJob.

Z dokumentace ke gitlabu víme, že skript se volá:

/opt/gitlab/bin/gitlab-rake gitlab:backup:create

Pokud chceme, můžeme přidat i parametr CRON=1, který skript umlčí a bude vypisovat pouze případné chyby.

Definice jobu tedy bude vypadat následovně:

Job {
 Name = "GitLabBackup"
 Type = Backup
 Level = Incremental
 Client = gitlab-fd
 FileSet = "GitLabFileSet"
 Schedule = "GitLabSchedule"
 Storage = MyBackupStorage
 Messages = Standard
 Pool = File
 SpoolAttributes = yes
 Priority = 10
 Write Bootstrap = "/var/db/bacula/%c.bsr"
 ClientRunBeforeJob = "/opt/gitlab/bin/gitlab-rake gitlab:backup:create"

}

Spuštění jobu

Teď už se můžeme nalogovat do bconsole a spustit:

reload
run job=GitLabBackup

v message uvidíme průběh zálohy a také výpisy ze skriptu (pokud jsme nezadali parametr CRON=1, alespoň pro prvních pár záloh se hodí mít vypisy zapnuté). Pokud je vše v pořádku, výpis bude vypadat nějak takto:

29-Apr 14:00 MyBaculaDirector JobId 206: No prior Full backup Job record found.
29-Apr 14:00 MyBaculaDirector JobId 206: No prior or suitable Full backup found in catalog. Doing FULL backup.
29-Apr 14:00 MyBaculaDirector JobId 206: Start Backup JobId 206, Job=GitLabBackup.2017-04-29_14.00.36_53
29-Apr 14:00 MyBaculaDirector JobId 206: Using Device "BackupDevice" to write.
29-Apr 14:00 gitlab-fd JobId 206: shell command: run ClientRunBeforeJob "/opt/gitlab/bin/gitlab-rake gitlab:backup:create"
29-Apr 14:01 gitlab-fd JobId 206: ClientRunBeforeJob: Dumping database ...
29-Apr 14:01 gitlab-fd JobId 206: ClientRunBeforeJob: Dumping PostgreSQL database gitlabhq_production ... [DONE]
29-Apr 14:01 gitlab-fd JobId 206: ClientRunBeforeJob: done
29-Apr 14:01 gitlab-fd JobId 206: ClientRunBeforeJob: Dumping repositories ...
...
29-Apr 14:07 gitlab-fd JobId 206: ClientRunBeforeJob: Deleting old backups ... done. (0 removed)
29-Apr 14:07 bsd-sd JobId 206: Volume "Vol-0002" previously written, moving to end of data.
29-Apr 14:07 bsd-sd JobId 206: Ready to append to end of Volume "Vol-0002" size=35,151,269,660
29-Apr 14:09 bsd-sd JobId 206: Elapsed time=00:02:49, Transfer rate=105.2 M Bytes/second
29-Apr 14:09 bsd-sd JobId 206: Sending spooled attrs to the Director. Despooling 289,044 bytes ...
29-Apr 14:09 MyBaculaDirector JobId 206: Bacula MyBaculaDirector 7.4.7 (16Mar17):
 Build OS:        amd64-portbld-freebsd11.0 freebsd 11.0-RELEASE-p8
 JobId:         206
 Job:          GitLabBackup.2017-04-29_14.00.36_53
 Backup Level:      Full (upgraded from Incremental)
 Client:         "gitlab-fd" 7.4.4 (202Sep16) x86_64-pc-linux-gnu,debian,9.0
 FileSet:        "GitLabFileSet" 2017-04-29 13:30:03
 Pool:          "File" (From Job resource)
 Catalog:        "MyCatalog" (From Client resource)
 Storage:        "MyBackupStorage" (From Job resource)
 Scheduled time:     29-Apr-2017 14:00:35
 Start time:       29-Apr-2017 14:07:06
 End time:        29-Apr-2017 14:09:57
 Elapsed time:      2 mins 51 secs
 Priority:        10
 FD Files Written:    1,236
 SD Files Written:    1,236
 FD Bytes Written:    17,786,227,287 (17.78 GB)
 SD Bytes Written:    17,786,379,333 (17.78 GB)
 Rate:          104013.0 KB/s
 Software Compression:  None
 Snapshot/VSS:      no
 Encryption:       no
 Accurate:        no
 Volume name(s):     Vol-0002
 Volume Session Id:   29
 Volume Session Time:  1493117850
 Last Volume Bytes:   52,950,861,627 (52.95 GB)
 Non-fatal FD errors:  0
 SD Errors:       0
 FD termination status: OK
 SD termination status: OK
 Termination:      Backup OK

29-Apr 14:09 MyBaculaDirector JobId 206: Begin pruning Jobs older than 1 month .
29-Apr 14:09 MyBaculaDirector JobId 206: No Jobs found to prune.
29-Apr 14:09 MyBaculaDirector JobId 206: Begin pruning Files.
29-Apr 14:09 MyBaculaDirector JobId 206: No Files found to prune.
29-Apr 14:09 MyBaculaDirector JobId 206: End auto prune.

Výstup ze skriptu vidíme ve výpisu pod označením ClientRunBeforeJob.