Pokud přehazujete ip mezi servery (tedy z pohledu routeru se mění vztah MAC a IP), může se vám někdy stát, že router nezaznamená změnu a tvrdošíjně posílá datagramy na původní MAC. A to zejména v případech, kdy je na iface více ip.

V takovém připadě je potřeba router upozornit zprávou o změně. K tomu se hodí příkaz arping:

arping -c 4 -S a.b.c.d -I eth0 a.b.c.1

kde:

  • a.b.c.d je přesouvaná IP
  • eth0 je interface, na který jsme ip přiřadili
  • a.b.c.1 je adresa routeru dané sítě

Arping voláme na stroji, kam jsme přiřadili danou adresu.

Samotný arping -I eth0 ip_routeru nepomůže, protože v takovém případě packet odchází s primární ip dané iface jako zdrojovou adresou, ale my potřebujeme routeru sdělit adresu novou. Proto je nutný parametr -s kde určíme zdrojovou adresu.