Minule jsme si nainstalovali Baculu na FreeBSD, dnes je na čase nastavit zálohování Windows.

Instalace

Stáhneme balíček, nainstalujeme klienta (file daemon). Během instalace si zvolíme jméno fd a heslo (instalátor vygeneruje náhodné). Toto jméno a heslo musíme potom zadat do directora.

Nainstalujeme jen clienta a volitelně tray monitor.

Instalátor vygeneruje náhodné heslo, které budeme potřebovat pro konfiguraci Client v directoru.

Pokud jsme nainstalovali i monitor a bat console, zadáme hesla directora.

Propojení directora a klienta

Pokud jsme si nezaznamenali heslo clienta během instalace, nalezneme jej v souboru c:\Program Files\Bacula\bacula-fd.conf.

Nastavení v bacula-dir.conf:

Client {
 Name = desktop-fd
 Address = desktop
 FDPort = 9102
 Catalog = MyCatalog
 Password = "N+TDGy....."
 File Retention = 60 days
 Job Retention = 6 monts
 AutoPrune = yes
}

Připojíme se na directora třeba přes bconsole, zadáme reload a status client. Tím zkontrolujeme, zda se director připojí na klienta. Pokud ne, zkontrolujme síťovou dostupnost, nastavení windows firewall apod.

Další možnosti nastavení klienta jsou uvedeny v dokumentaci.

Vytvoření backup jobu

Pokud propojení mezi directorem a klientem funguje, můžeme přistoupit k nastavení backup jobu. Backup joby jsou definovány v bacula-dir.conf, tedy na straně directora (na klienta už sahat nepotřebujeme).

Potřebujeme definovat:

 • FileSet - co zálohovat
 • Job
FileSet {
 Name = "WindowsDownloads"

 Include {

  File = "c:/Users/tomas/Downloads/"

  Options {
   signature = SHA1
   compression = GZIP
   verify = s1
   IgnoreCase = yes
  }

 }
}
Job {
 Name = "WindowsDownloadBackup"
 Type = Backup
 Level = Incremental
 Client = desktop-fd
 FileSet = "WindowsDownloads"
 Schedule = "WeeklyCycle"
 Storage = MyBackupStorage
 Messages = Standard
 Pool = File
 SpoolAttributes = yes
 Priority = 10
 Write Bootstrap = "/var/db/bacula/%c.bsr"
}

Příkazem bconsole a estimate job=WindowsDownloadBackup si můžeme ověřit, kolik se toho bude zálohovat (ještě před zálohou samotnou).

Dokumentace

Vysvětlení nastavení a daší možnosti jsou v dokumentaci FileSetu a Jobu.