Rychlý úvod do zprovoznění MC serveru Spigot.

V návodu pro BuildTools je sice uvedena Java verze 7, já ale bez problémů používám 8:

apt install git openjdk-8-jre-headless tar

Dále je nutné nastavit git:

git config --global --unset core.autocrlf

A stáhnout a spustit BuildTool:

wget https://hub.spigotmc.org/jenkins/job/BuildTools/lastSuccessfulBuild/artifact/target/BuildTools.jar

java -jar BuildTools.jar

Tímto postupem se vygeneruje binárka spigot-verze.jar, kterou potom umístíme do adresáře pro Spigot Server a spustíme:

#!/bin/sh

java -Xmx2G -XX:+UseConcMarkSweepGC -jar spigot.jar

Po prvním spuštění bude ještě nutné nastavit soubor eula.txt.

A je to, tím je instalace a spuštění Spigot serveru hotové.