NFS server je součástí base systému, není tedy potřeba instalovat jakékoliv další balíčky.

Nastavení

Soubor /etc/rc.conf:

rpcbind_enable="YES"
nfs_server_enable="YES"
mountd_enable="YES"
mountd_flags="-r"

Soubor /etc/exports:

/data -maproot=root	debian

kde:

  • /data je lokální adresář, který chceme exportovat (musí existovat před zápisem do /etc/exports)
  • -maproot=root na koho se má mapovat root požadavek z klienta (defalt je user nobody)
  • debian jméno nebo ip hosta, který má možnost daný export připojit

A můžeme nastartovat služby:

service nfsd restart
service rpcbind restart
service mountd restart

po změně /etc/exports (tj. přídání nebo odebrání exportu) stačí jen service mountd reload.

Nastavení na straně klienta

V tomto případě Debian.

aptitude install nfs-client
mkdir /mnt/nfs
mount bsd:/data /mnt/nfs

Seznam dostupných mountpointů na NFS server získáme příkazem (spuštěném na klientovi):

root@debian:~# showmount -e bsd
Export list for bsd:
/data debian