Již v základu je k disposici hromada služeb, které se nemusí nijak zvlášť instalovat.

  • Seznam nainstalovaných služeb:
service -l
  • Seznam aktivních služeb:
service -e

Pro povolení nových služeb stačí přidat do souboru /etc/rc.conf:

local_unbound_enable="NO"
sshd_enable="YES"
ntpd_enable="YES"

Při spouštění služby, která není povolená, dostaneme nápovědu:

root@bsd:~ # service nfsd start
Cannot 'start' nfsd. Set nfs_server_enable to YES in /etc/rc.conf or use 'onestart' instead of 'start'.

Přesné znění ‘enable stringu’ můžeme nalézt v definici služeb /etc/rc.d/* nebo /usr/local/etc/rc.d a jedná se o proměnnou rcvar, např:

rcvar="zfs_enable"